Pelle Hansen, cello

Pelle HansenPelle Hansen är uppvuxen i Boxholm, Östergötland och började spela cello vid sex års ålder. Han gick gymnasiet på Musikkonservatoriet i Falun med Per Helders som cellolärare och kom sedan in på Edsberg, en kammarmusikinriktad del av Kungliga Musikhögskolan. Där studerade han för prof. Torleif Thedéen.

I maj 2008 började Pelle vikariera i Kungliga Hovkapellet (orkestern vid Kungl. Operan), först som tutti-cellist och från hösten 2009 fram t.o.m. december 2011 som alternerande stämledare och som stämledare. Han har dessutom vikarierat i flera andra orkestrar såsom Kungliga Filharmonin, Stockholm Sinfonietta och Uppsala kammarsolister. Sedan 2011 innehar han tjänsten som solocellist i Norrlandsoperans Symfoniorkester i Umeå.

Pelle har spelat kammarmusikkonserter med flertalet av Sveriges ledande klassiska musiker och 2007 gjorde han sin solistdebut med Uppsala Kammarorkester. Han är även medlem i flera kammarmusikensembler som stråkkvartetten Sätterströmska sällskapet, Uppsala Pianokvartett, Zhibaj-Hansen String Quartet m.fl.

Den ”tidiga musiken” har länge varit en viktig del av Pelles musikaliska inriktning. Han har sedan 14 års ålder spelat barockcello i en massa olika sammanhang som exempelvis Drottningholms Barockensemble, Östgöta Barock, Svenska Barockorkestern, ReBaroque etc. samt att han är en fast medlem av flera mindre ensembler med inriktning på tidig musik. Lite kuriosa är att Pelle har skrivit stråk åt Marinskijteaterns cellosektion i J.S.Bachs H-mollmässa.